Blog van het bestuur

BESTUURSBLOG NOVEMBER

Door André Oude Vrielink (voorzitter)

 

Maandag 5 november

Het bestuur heeft tijdens de ALV een positief verhaal aan de aanwezige leden. OJC ‘98 staat er in financieel opzicht goed voor. Punten van zorg zijn o.a. de bemensing van het bestuur en andere commissies. Ook het omgaan met de vrijwilligers verdient aandacht. Het is niet vanzelfsprekend dat men een steentje bijdraagt aan het welzijn van de club. Of juist wel? In ieder geval is een schouderklopje of andere blijk van waardering erg op zijn plaats. Dit seizoen zullen we – hopelijk samen met leden, ouders en vrijwilligers – het vrijwilligersbeleid van de toekomst vorm gaan geven.

Dinsdag 13 november

Bestuursvergadering.  Nabespreking van de ALV. Ieder had een positief gevoel over de ALV. Alleen de rondvraag liep toch wat uit. Er moet een ander moment of andere mogelijkheid komen om huishoudelijke zaken met elkaar te bespreken.  De rondvraag na een ALV is hiervoor niet geschikt. Suggestie is de rondvraag terug te brengen naar wat een rondvraag dient te zijn. Je mag van tevoren een vraag indienen. Zo mogelijk zal het bestuur antwoorden.  De rondvraag is geen discussiemoment.  Voor gevoelens van onvrede of ongenoegen (maar ook het omgekeerde) is de rondvraag niet bedoeld.

Door het bestuur wordt ook nagedacht over andere veranderingen. Ondanks de hoge opkomst is wederom gebleken dat de ALV niet direct een vergadering is waar iedereen fluitend naar toe gaat. Belangrijke oorzaken: de inhoud en opzet van de ALV, maar ook de communicatie. Ieder praat op zijn eigen (en dus vaak een ander) niveau. Gevolg: (te) lange discussies, vaak over bijzaken. Aan het eind van de avond gaat men onbevredigd naar huis. Je voelt je niet gehoord of niet begrepen. Daar moeten we wat mee.

Dinsdag 20 november

Op het gebied van communicatie is binnen OJC ’98 nog veel te winnen. Er is besloten – om vrijwilligers te ontlasten – om de tweewekelijkse info per mail af te schaffen. Leden en ouders/verzorgers zullen vanaf nu zelf de KNKV Wedstrijdzaken App en de website moeten raadplegen voor alle actuele informatie over trainingen en wedstrijden. Eigenlijk verandert alleen de plek waar je moet kijken en het bespaart anderen dubbel werk. De rijlijst wordt sinds dit zaalseizoen gemaakt door Ellen van Riel. Zij neemt het stokje over van Joeske van de Kerkhof. Zij heeft dit jarenlang gedaan. Joeske heel erg bedankt! Alle vertrek- en verzameltijden worden zoals altijd gecontroleerd door Hans Buijsman. Gerdy van Breugel zorgt ervoor dat alle informatie ons bereikt. Communicatie heeft twee kanten. Een zender en een ontvanger. Ieder met eigen verantwoordelijkheid.

Woensdag 21 november

’s Morgens bij het lezen van de krant werd ik blij verrast door een mooi artikel met foto van Tessa van Breugel. Mooie PR! In dit artikel vertelt Tessa o.a. dat ze regelmatig clinics geeft op basisscholen. Ik wil hier tegelijk nog eens het belang onderstrepen van dit soort activiteiten. Kinderen al vroeg in contact brengen met korfbal is voor onze sport van zeer groot belang. Een compliment aan de ledenwervingscommissie is hier op zijn plaats!

Donderdag 22 november

Was ik gisteren nog aangenaam verrast met het artikel van Tessa in de krant, nu was het een mailtje waarin stond dat ik genomineerd ben als sportvrijwilliger van het jaar voor de Tilburgse Sportgalaprijs. Er wordt een filmpje gemaakt en er komt een soort verkiezing. Verder wacht ik even af. Volgens mij zijn er binnen de club andere vrijwilligers die meer tijd en energie aan de club besteden. Deze nominatie straalt dan ook af naar alle andere vrijwilligers! Bravo en hoera!

Zaterdag 24 november

Sinterklaas op bezoek in het clubhuis. Een heerlijk en gezellig moment voor onze kleinsten. Sint en zijn pieten zagen er fantastisch uit! Hulde aan het JAC dat deze middag organiseerde. Een kort videoverslag staat binnenkort op de website.

Reacties gesloten.