Inschrijfformulier

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer (vast):

Telefoonnummer (mobiel):

E-mailadres:

Eerder lid van:

Categorie:

Ik word lid van OJC'98 per:

Het aspirant-lid verklaart bekend te zijn met het feit dat het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij het
secretariaat, waarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht dient te worden genomen.
Het lid verplicht zich de contributie te allen tijde te voldoen tot het einde van het verenigingsjaar en de hem/haar uitgereikte statuten van de vereniging na te leven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden.
Het aspirant-lid verklaart te zijn geïnformeerd over de wijze waarop OJC ’98 persoonsgegevens verwerkt en geeft toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Het aspirant-lid kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar ojc98@ojc98.nl t.a.v. de ledenadministratie.

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en word lid van korfbalvereniging OJC'98.

Reacties gesloten.