Beëindigen lidmaatschap

Vul onderstaand formulier in om je lidmaatschap van OJC ’98 te beëindigen.

Beëindigen lidmaatschap

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen met als reden:
(Selecteren wat van toepassing is)

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste een maand in acht dient te worden genomen. Indien een lid het lidmaatschap van de vereniging opzegt, wordt dit lidmaatschap per einde van het verenigingsjaar beëindigd. Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt, is contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Wanneer een lid te laat opzegt, zijn wij genoodzaakt de contributie in rekening te brengen. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

Reacties gesloten.