Inschrijven als lid

Je kunt lid worden van OJC ’98 door dit formulier in te vullen. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in het clubhuis en bij je trainer.

Inschrijfformulier

Achternaam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer lid:

Telefoonnummer ouders/verzorgers:
(Bij jeugdleden)

E-mailadres lid:

E-mailadres ouders/verzorgers:
(Bij jeugdleden)

Ik word lid van OJC'98 per:

Categorie:

Ik wil gebruik maken van de volgende regelingen:
(Aanvinken indien van toepassing)
MeedoenregelingJeugdsportfonds

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto's en video's waarop het lid herkenbaar in beeld is op:
(Aanvinken indien van toepassing)
Website OJC '98Sociale media OJC '98Promotiemateriaal OJC '98Websites en sociale media van derden ter promotie van OJC '98Ik geef geen toestemming tot plaatsen van foto's en video's waarop het lid herkenbaar in beeld is

Het aspirant-lid verklaart bekend te zijn met het feit dat het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij het
secretariaat, waarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht dient te worden genomen.
Het lid verplicht zich de contributie te allen tijde te voldoen tot het einde van het verenigingsjaar en de hem/haar uitgereikte statuten van de vereniging na te leven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden.
Het aspirant-lid verklaart te zijn geïnformeerd over de wijze waarop OJC ’98 persoonsgegevens verwerkt en geeft toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Het aspirant-lid kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar ojc98@ojc98.nl t.a.v. de ledenadministratie.

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en word lid van korfbalvereniging OJC'98.

Reacties gesloten.