Nieuw privacybeleid van kracht

Zoals u wellicht weet is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als gevolg van deze wetgeving worden ook aan sportverenigingen extra regels opgelegd om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van hun leden. Bij OJC ’98 zijn we de laatste maanden druk in de weer geweest om hiervoor het e.e.a. uit te zoeken en om een privacyverklaring op te stellen. Deze is aan alle leden toegestuurd per e-mail en te raadplegen via de website.

Daarnaast willen we al onze leden (en bij minderjarige leden de ouders of voogd) vragen om toestemming om foto’s en video’s waarop onze leden kunnen staan, te kunnen blijven plaatsen op de website en (sociale) media, alsmede in externe media (om onze club te promoten en mensen te informeren). Dit toestemmingsformulier is tevens toegestuurd per e-mail aan alle leden. Wij verzoeken u dit toestemmingsformulier z.s.m. ondertekend te retourneren.

Ook het inschrijfformulier voor nieuwe leden is inmiddels aangepast zodat we nieuwe leden op voorhand kunnen informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en hen om toestemming kunnen vragen voor het maken en publiceren van foto’s en video’s.

Bij OJC ’98 maken veel leden gebruik van de Sportlink app. Hierin staan wedstrijden, uitslagen, standen, maar ook digitale spelerspassen. In deze app kunnen spelers, coaches en scheidsrechters zich op drie manieren presenteren, te weten: “open”, “normaal” en “beperkt”. U kunt de privacy-instellingen in de Sportlink app wijzigen onder het kopje “instellingen” en “mijn persoonsgegevens”.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande of de bijvoegde documenten vragen zijn, dan horen wij dat graag. Vragen kunnen gericht worden aan het bestuur of de ledenadministratie (bereikbaar via ojc98.tilburg@knkv.net).

Bestuur OJC ’98

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.