ALV op 3 november a.s.

Beste leden, 

 

Per e-mail zijn afgelopen maandag de agenda en bijbehorende stukken voor de aankomende algemene ledenvergadering aan jullie toegezonden. 

 

Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen wij, zoals eerder aangekondigd, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in ons clubhuis houden geen doorgang laten vinden. De algemene vergadering zal dit jaar elektronisch worden georganiseerd op:  

 

Dinsdag 3 november om 20.00 uur via Microsoft Teams.  

De link naar de digitale vergadering is per e-mail toegezonden.

 

Wij begrijpen dat elektronisch vergaderen en stemmen een uitdaging is. In de bijlage treffen jullie daarom uitleg over het vergaderen via Microsoft Teams en enkele instructies om een goed verloop van de vergadering te realiseren.  

 

De corona-spoedwet maakt elektronisch vergaderen mogelijk zonder dat de statuten daarvoor hoeven te worden gewijzigd. Indien er desondanks bezwaren zijn tegen deze wijze van vergaderen vernemen wij dat graag (onder vermelding van de redenen).  

 

Op grond van de statuten zijn alle leden van 15 jaar en ouder verplicht de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ben je onverhoopt verhinderd, dan graag tijdig afmelden bij ondergetekende.  

 

Het dringende verzoek om vragen en/of opmerkingen over de notulen, verslagen en/of begroting uiterlijk zondag 1 november 2020 in te dienen bij ondergetekende. Hetzelfde geldt als je gebruik wenst te maken van de rondvraag. 

 

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de andere bestuursleden.  

 

Namens het bestuur, 

Tessa van Breugel (secretaris) 

 

E-mail: secretaris@ojc98.nl 

Telefoon: 06-23914879 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.