Blog van het bestuur

BESTUURSBLOG MAART 2019

Door André Oude Vrielink (voorzitter)

1 maart

Voor velen van ons stonden vandaag en morgen in het teken van carnaval.  Persoonlijk heb ik de indruk dat de intensiteit van het hele gebeuren rond carnaval ietsje minder wordt. Gelukkig was de gezelligheid op het carnavalsfeest voor onze jeugd er niet minder om.

8 maart

Naar aanleiding van de avond met Hendrik-Jan Brandsma van het KNKV over arbitrage is er een commissie gestart die alle problemen rond arbitrage bij OJC wil aanpakken. De commissie bestaat uit Victor (bestuur), Ad, Jasper en Mathijs. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je bij hen terecht. Een van doelstellingen is: het respect naar de scheidsrechter te vergroten. We gaan hier gauw meer van horen.

19 maart

DB-vergadering. Het bestuur was niet volledig deze keer. Er is vooral gesproken over wat te doen met de uitkomsten van de visieavond over vrijwilligerszaken en de arbitrageavond. Inhoudelijk was het bestuur tevreden. Iets meer animo vanuit de leden was wenselijk geweest. Het blijft moeilijk om de aandacht op dit soort (informatieve) activiteiten te richten. Daar gaan we het binnenkort maar eens over hebben. Van de beide avonden mag je overigens zeer binnenkort meer informatie verwachten.

23 maart

Wat een gezellige boel op de tribune in het Ruiven! Veel supporters waren aanwezig om de B1 naar het kampioenschap te begeleiden. Prachtig om al die talenten te zien spelen!

28 maart

Ledenwervingscommissievergadering. De activiteiten voor de komende periode doorgenomen. Op de planning staan o.a. de Koningsspelen, Try-Out Sports en St. Job. De commissie kan uitbreiding gebruiken. Beter: uitbreiding van de commissie is dringend gewenst. Informeer eens bij één van de commissieleden.

30 maart

Nogmaals op de tribune in het Ruiven. Nu om de D1 met een monsteruitslag het kampioenschap te zien binnenhalen. Was hier OJC’s toekomst aan het spelen?! Senioren 3 wist het kampioenschap helaas net niet binnen te halen, maar mag tevreden zijn met een mooie tweede plek in het eindklassement!

Reacties gesloten.