Verenigingsregels

  1. Iedereen is welkom bij onze vereniging.
  2. We zijn een sociale ontmoetingsplek waar het verbinden van leden centraal staat.
  3. We zorgen voor een positief sportklimaat en een veilige omgeving.
  4. We vormen een team en zijn er voor elkaar, binnen en buiten het veld.
  5. We tonen respect en waardering voor de scheidsrechter en de tegenstander.
  6. We laten spelers plezier maken en moedigen elkaar op positieve wijze aan.
  7. We gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
  8. We vloeken, schelden, pesten en discrimineren niet en onthouden ons van andere ongewenst gedrag.
  9. We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag en maken melding van problemen.
  10. We vormen samen de vereniging en dragen allemaal ons steentje bij.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.