Organisatie

Bestuur

Vacant (voorzitter)

Tessa van Breugel (secretaris)

Remco van de Ven (penningmeester)

Victor Emmen (algemeen bestuurslid)

Ruben van der Mijl (algemeen bestuurslid)

Jasper van Tongeren (algemeen bestuurslid)

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
Wedstrijdsecretariaat

Gerdy van Breugel

Vacature

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor diverse competitiezaken zoals het plannen van competitiewedstrijden en het afstemmen van tussentijdse competitiewijzigingen met het KNKV en de tegenpartij.
(Jeugd) Technische Zaken

Lindy van Bladel

Rob de Zeeuw

Ad van Breugel

Vacature

De (Jeugd) Technische Commissie ((J)TC) regelt alle zaken omtrent trainingen en wedstrijden en maakt beleid op korfbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De (J)TC is onder andere verantwoordelijk voor het maken van teamindelingen, het werven van trainers/coaches en het vaststellen van trainingstijden. Tevens behoort tot het takenpakket van de (J)TC opleiding en begeleiding van trainers/coaches, alsmede communicatie met (ouders van) leden.
Arbitrage

Peter de Bruijn

Victor Emmen

Ad van Breugel

Jasper van Tongeren

Mathijs Oude Vrielink

Alle zaken rondom scheidsrechters worden geregeld door de arbitragecommissie. De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor de inzet, opleiding en begeleiding van scheidsrechters. Zowel de scheidsrechters die jeugdwedstrijden van OJC ’98 fluiten als de bondsscheidsrechters die extern fluiten als onafhankelijke arbiter, vallen onder de verantwoordelijkheid van de arbitragecommissie. Tevens voert de arbitragecommissie het beleid uit dat ten aanzien van het verplichte spelregelbewijs binnen OJC ’98 geldt.
Jeugdactiviteiten

Judith Paymans

Annette Grundeken

Anja van der Aa

Riona Sol

Dirkje Blikman

Minke van den Kerkhof

De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) organiseert ieder seizoen meerdere leuke activiteiten voor de jeugdleden van OJC ’98. Bij een aantal activiteiten zijn ook broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes van harte welkom.
Jeugdkamp

Remco van de Ven

Laura van Dinter

Sander van Bladel

Joery van Dinter

De organisatie van het jaarlijkse Pinksterkamp voor alle jeugdleden is in handen van een aparte commissie. Jaarlijks gaan circa 10 tot 15 seniorenleden mee als kampleiding.
Ledenwerving

Dianne Jansen

Nicky Buijsman

Tessa van Breugel

Sandra Pijnenburg

Vacature

De ledenwervingscommissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe leden, het promoten van de vereniging en de korfbalsport en het vergroten van de naamsbekendheid van OJC ’98 in Berkel-Enschot en omstreken.
Sponsoring

Vacature

Het werven van nieuwe sponsoren (zoals bordsponsoren en shirtsponsoren) is in handen van de sponsorcommissie.
Acties

Sandra Pijnenburg

Vacature

Gedurende ieder seizoen worden er diverse acties (zoals de Grote Clubactie) georganiseerd om extra inkomsten te generen. Deze acties worden gecoördineerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Koningsdag

Mark van Nieuwburg

Marcel Roberts

Jeroen Roos

Iedere Koningsdag is OJC ’98 met vele vrijwilligers aanwezig achter de bar en in de kassa’s in het Leypark. Dit wordt gecoördineerd door de Koningsdagcommissie.
Vrijwilligers

Ruben van der Mijl

Nicky Buijsman

Karin van Riel

Carla Buijsman

Bojan Robbe

Thomas Roos

Vrijwilligers zijn het grootste goed van de vereniging. De vrijwilligerscommissie focust op werving en natuurlijk behoud van vrijwilligers. Vrijwilligerswaardering is hierbij het kernbegrip.
Onderhoud

Ad van Breugel (coördinator)

Klusteam

Het clubgebouw op sportpark De Rauwbraken wordt onderhouden door de onderhoudscommissie c.q. het klusteam. Deze groep knapt allerlei (kleine) klussen op zodat het clubgebouw en de materialen netjes blijven.
Clubhuis

Gerdy van Breugel

Nel van de Ven

De clubhuiscommissie regelt alle zaken in en om het clubhuis. Denk bijvoorbeeld aan het beheren en inkopen van voorraden en het maken van bardienstroosters, maar ook aan het coördineren van reserveringen van het clubgebouw voor activiteiten.
Vertrouwenspersoon

Elonka Huisman

OJC ’98 wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier komt en zich thuis voelt. Leden van OJC ’98 die op de vereniging, maar ook thuis, op school of op het werk problemen hebben of te maken hebben met ongewenst gedrag (zoals pesten of seksuele intimatie) en daarover graag willen praten, kunnen vertrouwelijk terecht bij de vertrouwenspersoon van OJC ’98.
Ledenadministratie

Gerdy van Breugel

De gegevens van alle leden van OJC ‘98 worden centraal beheerd en bewaard door de ledenadministratie.
Website en sociale media

Sander van Bladel

Tessa van Breugel

Ook het beheer van de website en sociale mediakanalen van OJC ’98 is in handen van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen er ook voor dat regelmatig actuele nieuwe content online wordt geplaatst.

Naast het bestuur en de commissies zijn er nog talloze vrijwilligers die allerlei taken verrichten voor de vereniging (denk aan training geven en coachen, bardiensten draaien, rijlijsten maken, wedstrijden fluiten etc.).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.