Coronaprotocol per 20-11-2020

Laatste wijziging: 18-11-2020

 

Wijzigingen coronaprotocol per 20 november 2020

Vanaf maandag 23 november zullen de senioren starten met trainen in de zaal. Dit naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen. De aangepaste trainingstijden zijn als volgt:

 

 • Maandag in de Roomley van 20.30 – 21.15 uur: senioren 1 + Remco, Jeroen en Sander.
 • Maandag in de Roomley van 21.15 – 22.00 uur: senioren 2 + Manon, Hilde en Carla.

 

 • Woensdag in ‘t Ruiven van 20.30 – 21.15 uur: senioren 2 + Manon, Hilde en Carla.
 • Woensdag in ‘t Ruiven van 21.15 – 22.00 uur: senioren 1 + Remco, Jeroen en Sander.

 

Het protocol dat per 14 oktober 2020 gold, wordt voor de senioren weer van kracht. Dat wil zeggen maximaal 30 personen in de zaal, vaste groepjes van maximaal 4 personen en 1,5 meter afstand houden (ook tijdens het sporten). Voor de jeugdteams verandert er niets t.o.v. de momenteel geldende maatregelen.

 

Let op: mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst en bij verlaten van de zaal. Houd ook steeds 1,5 meter afstand van elkaar. De kleedkamers zijn gesloten en publiek op de tribune is helaas niet welkom (ouders van kangoeroes uitgezonderd).

 

Wijzigingen coronaprotocol per 5 november 2020

Per 4 november 22.00 uur zijn de landelijke coronamaatregelen opnieuw aangescherpt. Voorlopig voor de duur van 2 weken. Onderstaand de wijzigingen op het protocol dat sinds 14 oktober van kracht was:

 

Jeugd:

 • Geen wijzigingen t.o.v. het protocol van 14 oktober.
 • De eerste jeugdtrainingen in de zaal zijn op vrijdag 6 november. Vanaf volgende week zal er wekelijks op woensdag én vrijdag worden getraind. Zie voor de trainingstijden ojc98.nl/ledeninfo/trainingsinformatie/.

 

Senioren:

 • Waar voorheen in groepjes van maximaal 4 personen mocht worden getraind, is dat nu maximaal 2 personen geworden. Dat betekent dat er alleen in tweetallen (per korf) mag worden gekorfbald.
 • Deze week is er nog buiten getraind. Via de groepsapp zal worden gecommuniceerd op welke locatie (binnen/buiten), welke dagen en welke tijden er volgende week zal worden getraind. (J)TC zal hierover samen met de trainers z.s.m. een beslissing over nemen.

 

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@ojc98.nl).

 

Wijzigingen coronaprotocol per 14 oktober 2020

Helaas zijn er afgelopen dinsdag opnieuw aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze zijn inmiddels van kracht en hebben voor OJC ’98 een aantal ingrijpende gevolgen. Onderstaand de wijzigingen op ons huidige coronaprotocol.

 

Jeugd:

 • Competitiewedstrijden zijn (vooralsnog voor 4 weken) afgelast;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voorafgaand aan de training door de trainer;
 • Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. In geval van nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet.

 

NB. Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met hun eigen team.

 

Senioren:

 • Competitiewedstrijden zijn (vooralsnog voor 4 weken) afgelast en ook onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Elke sporter houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter en de trainer(s);
 • Er wordt in viertallen getraind en deze viertalen mogen gedurende de training niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • In één korfbalvak mag er door maximaal 2 viertallen worden getraind;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voorafgaand aan de training door de trainer;
 • Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. In geval van nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet.

 

Op vrijdag 16 oktober is voor de jeugd de laatste veldtraining van dit jaar. De senioren trainen nog op het veld op vrijdag 16 oktober, dinsdag 20 oktober en vrijdag 23 oktober.

Aangezien bovenstaande maatregelen in principe voor 4 weken gelden, gaan trainingen en wedstrijden in de zaal vooralsnog door zoals gepland. Mocht dit veranderen, dan zullen we jullie hierover vanzelfsprekend informeren.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@ojc98.nl).

 

Wijzigingen coronaprotocol per 29 september 2020

Het bestuur van OJC’98 heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen die het kabinet op maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd. Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines.

 

Samengevat de aanpassingen van ons huidige coronaprotocol.

 • Sportwedstrijden en –trainingen vinden plaats zonder publiek. Ouders/verzorgers van kangoeroe klup-leden mogen indien gewenst bij de training blijven. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. 
 • Ouders zetten hun kind(eren) af op het sportpark en komen de kinderen na afloop van de wedstrijd of training weer ophalen.
 • Sporters komen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark. Ouders die hun kinderen komen afzetten, nemen afscheid op de parkeerplaats. 
 • Bij wedstrijden verzamelen de teams zich op de op de website aangegeven verzameltijden voor de gebruikelijke voorbereiding op de wedstrijden. 
 • Ouders mogen niet meehelpen met klaarzetten/opruimen van materialen. Sporters mogen dat uiteraard wel, mits zij van tevoren hun handen ontsmetten.
 • De kantine is gesloten. Ook vergaderen in de kantine is vooralsnog niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om groepsvorming na het sporten te voorkomen en geldt voor alle horeca die bij of in een sportgelegenheid ligt.
 • De kleedkamers en toiletten in de gang bij de kleedkamers zijn open en alleen toegankelijk via de buitendeur. Houdt rekening met het maximum aantal personen per kleedkamer. Het dringende verzoek is om zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.
 • We verwachten dat de kleedkamers gewoon conform het schoonmaakschema wordt gepoetst met inachtneming van de basisregels. Na het schoonmaken dient men het sportpark direct te verlaten.
 • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat sporters na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten. Blijven hangen op het sportpark is niet toegestaan. Ouders die hun kinderen komen ophalen, komen uiterlijk 10 minuten voor het einde van de training of wedstrijd naar het sportpark en wachten op de parkeerplaats.
 • Ten aanzien van uitwedstrijden van jeugdleden (tot 18 jaar) geldt dat de benodigde chauffeurs als teambegeleiding worden beschouwd. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Vanzelfsprekend verwachten we van hen dat zij zich houden aan de maatregelen die van kracht zijn op de sportlocatie.

Voor meer informatie zie de FAQ op de website van het KNKV: www.knkv.nl/faqcorona.

—-

Coronaprotocol per 5 september 2020

De vakantie is voorbij en inmiddels zijn we alweer enkele weken aan het trainen. Op zaterdag 5 september start ook de competitie. We hebben er natuurlijk allemaal weer veel zin in. Maar we weten ook dat dit seizoen er door het coronavirus anders uit zal gaan zien dan we gewend zijn.

Wij volgen als vereniging de regels die het RIVM, het NOC*NSF en de KNKV hebben opgesteld om veilig te kunnen sporten. We moeten er samen voor zorgen dat we allemaal gezond blijven. Dat betekent dat we de regels en afspraken allemaal moeten volgen en elkaar ook moeten aanspreken wanneer we ons er (onbedoeld) niet aanhouden.

 

Op dit moment gelden bij OJC ’98 de volgende regels:

 

Algemeen

 • Als je klachten hebt, mag je niet naar vereniging komen. Blijf thuis en laat je testen, ook bij milde klachten!
 • Als een gezinslid koorts heeft of last van benauwdheid, blijf je thuis.
 • Was en ontsmet regelmatig je handen, nies in je elleboog en schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
 • Gebruik de looproutes zoals opgesteld (zie plattegrond).

 

 

Spelers

 • Tijdens het sporten hoeven spelers geen rekening te houden met 1,5 meter afstand.
 • Voor en na trainingen en wedstrijden houden spelers 1,5 meter afstand.
 • Spelers die niet deelnemen aan het spel, houden 1,5 meter afstand. Dat geldt op de reservebank, maar ook tijdens besprekingen en time-outs.
 • Spelers desinfecteren voor het betreden van het veld en direct na het verlaten van het veld hun handen.
 • Spelers verlaten na de trainingen en wedstrijden direct het veld zodat anderen het veld kunnen betreden.
 • Spelers nemen een eigen fles of bidon mee naar trainingen en wedstrijden. We maken voorlopig geen gebruik van verenigings-/teambidons.
 • Spelers beperken zoveel als mogelijk het fysieke contact buiten de reguliere sport-contactmomenten.
 • Teambesprekingen worden buiten gehouden; niet in de bestuurskamer of een kleedkamer.

 

Trainers en coaches

 • Trainers en coaches houden 1,5 meter afstand van de spelers en van elkaar, ook tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Voor trainers en coaches gelden verder dezelfde regels als voor spelers.

 

Ouders & toeschouwers

 • Publiek houdt bij trainingen en wedstrijden altijd 1,5 meter afstand.
 • Publiek blijft achter de omheining. Alleen (reserve)spelers en stafleden mogen het veld betreden.

 

Let op! Voor bepaalde personen gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand-regel:

 • Jongeren (13 t/m 17 jaar) hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot kinderen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden tot mensen van 18 jaar of ouder.
 • Kinderen (0 t/m 12 jaar) hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Personen uit hetzelfde huishouden hoeven geen afstand te houden tot elkaar.

 

Opzetten en opruimen van materialen

 • We verwachten dat spelers (en bij de jonge jeugd hun ouders) weer meehelpen bij het klaarzetten en opruimen van materialen na trainingen en wedstrijden. Let wel op: in het materialenhok mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig zijn!
 • Iedereen die meehelpt met klaarzetten of opruimen van de materialen, dient vooraf zijn/haar handen te ontsmetten. Er zijn ook wegwerphandschoenen beschikbaar.

 

Kleedkamers

 • Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt, maar douchen en omkleden doe je het liefst thuis.
 • Per kleedkamer maximaal 4 personen tegelijkertijd. In de douches maximaal 2 personen tegelijkertijd.

 

Kantine en terras

 • In de kantine en op het terras gelden de algemene regels zoals die in de horeca gelden.
 • In de kantine geldt een maximumaantal personen van 35 tegelijkertijd (excl. barpersoneel). Op het buitenterrein geldt een maximumaantal personen van 250. Gelet op het beperkte aantal personen dat binnen is toegestaan, het verzoek om zoveel mogelijk buiten te verblijven.
 • In de kantine en op het terras houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • In de kantine zijn alleen (vaste) zitplaatsen. Er mag niet worden geschoven met tafels en stoelen.
 • Bij de ingang wordt een QR-code ter beschikking gesteld waarmee bezoekers hun contactgegevens kunnen achterlaten zodat de GGD bij een eventuele besmetting bron- en contactonderzoek kan uitvoeren. Lukt het niet om via de QR-code je contactgegevens achter te laten, dan kan aan de bar een papieren inschrijfformulier worden gevraagd. Papieren formulieren mogen worden ingeleverd achter de bar. Conform de regels worden gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en na 14 dagen vernietigd.

 

Uitwedstrijden

 • Volgens de RIVM-regels mag je met meerdere mensen in een auto reizen, ook als zij niet uit hetzelfde huishouden komen. Er geldt geen maximumaantal personen per auto.
 • Het dragen van een mondkapje in de auto wordt dringend geadviseerd voor iedere reiziger vanaf 13 jaar of ouder. Ook al is het voor jou niet nodig, een ander kan dit wel op prijs stellen. Iedereen die meereist naar een uitwedstrijd dient dus altijd een mondkapje mee te nemen!
 • Houd je te allen tijde aan de basisregels van de overheid en regels zoals door andere verenigingen zijn opgesteld. Verdiep je voor vertrek in de regels die bij andere verenigingen gelden. Veel verenigingen hebben hun protocol gepubliceerd op de website. 
 • Als vereniging willen we voorkomen dat we met te veel ouders/publiek meereizen naar de uitwedstrijden. Zo voorkomen we dat er bij andere verenigingen te veel bezoekers zijn.

 

Corona-coördinator

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop bij OJC ’98 wordt omgaan met de coronamaatregelen, dan kun je die per e-mail stellen bij het bestuur: secretaris@ojc98.nl.

 

Met elkaar zorgen we voor een zo veilig mogelijke (sport)omgeving!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.