Beëindigen lidmaatschap

Vul onderstaand formulier in om je lidmaatschap van OJC ’98 te beëindigen.

Beëindigen lidmaatschap

    Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen met als reden:
    (Selecteren wat van toepassing is)

    Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht dient te worden genomen. Indien een lid het lidmaatschap van de vereniging opzegt, wordt dit lidmaatschap per einde van het verenigingsjaar beëindigd. Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt, is contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Bij te late opzegging zijn wij genoodzaakt het volle contributiebedrag voor het nieuwe jaar in rekening te brengen. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

    Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.