Contributie

Categorie Contributie 2020/2021 Per maand betaald Contributie 2020/2021
Per jaar betaald*
Senioren vanaf 18 jaar 20,58 246,98
Zaalspelers vanaf 18 jaar 16,48 197,75
Midweek vanaf 18 jaar 12,10 145,29
Junioren 16 tot 18 jaar 16,09 193,13
Aspiranten / Pupillen 6 tot 16 jaar 13,07 156,86
Kangoeroe Klup 3 tot 6 jaar 6,24 74,88
Trainend (jeugd)lid 6,24 74,88
Plezanten / Recreanten 8,23 98,75
Petanque 6,24 74,88
Algemeen lid 3,37 40,40
Erelid / Lid van verdienste 0,00 0,00

* Bij betaling van de volledige seizoenscontributie voor 1 juli ontvangt u een korting van 4% op de contributie.

NB. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden.

Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van de Meedoenregeling of het Jeugdfonds Sport & Cultuur
De gemeente Tilburg kent voor haar inwoners de meedoenregeling. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen of gratis deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport. Onze vereniging ondersteunt dit initiatief van harte en daarom werkt OJC ’98 samen met de gemeente zodat deelnemers korting kunnen krijgen op de contributie van OJC ’98.

Financiële steun wordt ook geboden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via Stichting Leergeld financiële steun ontvangen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of dergelijke.

Klik hier voor meer informatie over de meedoenregeling en het Jeugdfonds Sport & Cultuur of neem contact op met de penningmeester.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.