Meedoenregeling en Jeugdfonds Sport & Cultuur

Meedoenregeling

De gemeente Tilburg kent voor haar inwoners de meedoenregeling. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen of gratis deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport. Onze vereniging ondersteunt dit initiatief van harte en daarom werkt OJC ’98 samen met de gemeente zodat deelnemers korting kunnen krijgen op de contributie van OJC ’98. De gemeente Tilburg bepaalt wie in aanmerking komt voor de meedoenregeling. Als u de korting van de meedoenregeling wilt inzetten voor uw lidmaatschap bij OJC ’98, kunt u dat doorgeven aan de penningmeester of aangeven als u zich inschrijft als nieuw lid.

Hoe werkt het?

1. Vraag de meedoenregeling aan bij de gemeente Tilburg via www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling. U kunt berekenen of u recht heeft op de regeling via het aanvraagformulier.

2. Voor nieuwe leden geldt dat zij op het inschrijfformulier van OJC ’98 kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de meedoenregeling. Als u al lid bent, kunt u bij de penningmeester aangeven of u de meedoenregeling wil inzetten. In beide gevallen dient u uw burgerservicenummer te vermelden. OJC ’98 heeft dit nodig om de gemeentelijke bijdrage te ontvangen.

Als u meer wilt weten over de meedoenregeling, kijk dan op www.meedoentilburg.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld

Voor jongeren tot 18 jaar bestaat ook de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt maximaal € 250,- per kind. Dit bedrag kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of dergelijke.

Hoe werkt het?

Neem contact op met Stichting Leergeld Tilburg via info@leergeldtilburg.nl. Deze instantie kan u helpen de voorziening van het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan te vragen en u eventueel een voorschot geven op die aanvraag.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl. Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld Tilburg op www.leergeld.nl/tilburg.

Let op!

Het is het gunstiger om een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan gebruik te maken van de meedoenregeling. Niet alleen wordt een hoger bedrag vergoed, maar het budget van de meedoenregeling blijft dan ook nog beschikbaar voor andere  activiteiten.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.