Inschrijven als lid

Je kunt lid worden van OJC ’98 door dit formulier in te vullen. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in het clubhuis en bij je trainer.

Inschrijfformulier

Voornaam:

Voorletter(s):

Achternaam:

Geboortedatum:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer lid:
(Bij leden <15 jaar niet verplicht)

Telefoonnummer ouder/verzorger 1:
(Bij jeugdleden)

Telefoonnummer ouder/verzorger 2:
(Bij jeugdleden) (optioneel)

E-mailadres lid:
(Bij leden <15 jaar niet verplicht)

E-mailadres ouder/verzorger 1:
(Bij jeugdleden)

E-mailadres ouder/verzorger 2:
(Bij jeugdleden) (optioneel)

Ik word lid van OJC'98 per:

Categorie:

Ik wil gebruik maken van de volgende regelingen:
(Aanvinken indien van toepassing)
MeedoenregelingJeugdsportfondsIk wil geen gebruik maken van deze regelingen

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto's en video's waarop het lid herkenbaar in beeld is op:
(Aanvinken indien van toepassing)
Website en (sociale) media van OJC '98Promotiemateriaal van OJC '98Websites en (sociale) media van derden ter promotie van OJC '98Ik geef geen toestemming

Het aspirant-lid verklaart bekend te zijn met het feit dat het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij het
secretariaat, waarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht dient te worden genomen.
Het lid verplicht zich de contributie te allen tijde te voldoen tot het einde van het verenigingsjaar en de hem/haar uitgereikte statuten van de vereniging na te leven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden.
Het aspirant-lid verklaart te zijn geïnformeerd over de wijze waarop OJC ’98 zijn/haar persoonsgegevens verwerkt.
De eventueel door het aspirant-lid gegeven toestemming voor verwerking van foto’s en video’s waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar ojc98@ojc98.nl t.a.v. de ledenadministratie.

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en word lid van korfbalvereniging OJC'98.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.