Inschrijven als lid

Je kunt lid worden van OJC ’98 door dit formulier in te vullen. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in het clubhuis en bij je trainer.

Inschrijfformulier

  Voornaam:

  Voorletter(s):

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Straat + huisnummer:

  Postcode + woonplaats:

  Telefoonnummer lid:
  (Bij leden <15 jaar niet verplicht)

  Telefoonnummer ouder/verzorger 1:
  (Bij jeugdleden)

  Telefoonnummer ouder/verzorger 2:
  (Bij jeugdleden) (optioneel)

  E-mailadres lid:
  (Bij leden <15 jaar niet verplicht)

  E-mailadres ouder/verzorger 1:
  (Bij jeugdleden)

  E-mailadres ouder/verzorger 2:
  (Bij jeugdleden) (optioneel)

  Ik word lid van OJC'98 per:

  Categorie:

  Ik wil gebruik maken van de volgende regelingen:
  (Aanvinken indien van toepassing)
  MeedoenregelingJeugdsportfondsIk wil geen gebruik maken van deze regelingen

  Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto's en video's waarop het lid herkenbaar in beeld is op:
  (Aanvinken indien van toepassing)
  Website en (sociale) media van OJC '98Promotiemateriaal van OJC '98Websites en (sociale) media van derden ter promotie van OJC '98Ik geef geen toestemming

  Het aspirant-lid verklaart bekend te zijn met het feit dat het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
  Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij het
  secretariaat, waarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht dient te worden genomen.
  Het lid verplicht zich de contributie te allen tijde te voldoen tot het einde van het verenigingsjaar en de hem/haar uitgereikte statuten van de vereniging na te leven.
  Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden.
  Het aspirant-lid verklaart te zijn geïnformeerd over de wijze waarop OJC ’98 zijn/haar persoonsgegevens verwerkt.
  De eventueel door het aspirant-lid gegeven toestemming voor verwerking van foto’s en video’s waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar ojc98@ojc98.nl t.a.v. de ledenadministratie.

  Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en word lid van korfbalvereniging OJC'98.

  Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.