Nieuw trainingsschema voor senioren en alle jeugdleden

Enkele weken geleden zijn we gestart met het buiten trainen met de jeugd t/m 17 jaar. Dit is goed opgepakt door de trainers en ook met enthousiasme ontvangen bij (de ouders van) de jeugdleden. Tijdens de laatste persconferentie op 23 februari jl. heeft de overheid aangekondigd dat per 3 maart ook volwassenen tot 27 jaar weer in teamverband mogen trainen in de buitenlucht. We willen dit dan ook bieden aan onze leden.

Bovendien willen we de leden weer de gelegenheid bieden om twee keer per week te trainen. We hebben daarom een nieuw trainingsschema opgesteld. Beperkende factor hierbij is de avondklok, waardoor we maximaal tot 20.30 uur kunnen trainen.

Het trainingsschema ziet er per vrijdag 5 maart als volgt uit:

Vrijdag (met ingang van 5 maart)
– 18.30 – 19.30 uur: junioren + aspiranten B
– 19.30 – 20.30 uur: senioren

Zaterdag (met ingang van 6 maart)
– 11.00 – 12.00 uur: aspiranten C + pupillen D + pupillen E1/E2 + Kangoeroes/pupillen F
– 12.30 – 13.30 uur: inlooptraining aspiranten B, junioren en senioren

(Bij deze inlooptraining kunnen ook alle spelers van > 27 jaar trainen in tweetallen en op 1,5 meter van elkaar en de andere spelers. Dit geldt dus ook bijvoorbeeld voor seniorenleden die normaal niet op het veld trainen. Hoe de inlooptraining er in de praktijk gaat uitzien, zul je ter plekke zien.)

Dinsdag (met ingang van 9 maart)
– 18.30 – 19.30 uur: aspiranten C + pupillen D + pupillen E1/E2
– 19.30 – 20.30: junioren + aspiranten B (oneven week) of senioren (even week)

(Dat wil zeggen m.i.v. 9 maart senioren, 15 maart junioren + aspiranten, enz.)

Het opgestelde trainingsschema is een tijdelijk schema. Afhankelijk van eventuele versoepelingen rondom het Coronavirus (bijvoorbeeld het vervallen van de avondklok), kan het schema – mogelijk al op korte termijn – aangepast worden.

 

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;

 Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;

 Kleedkamers en kantines zijn gesloten;

 Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

 

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

 De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;

 Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

 Kleedkamers en kantines zijn gesloten.

 

Algemene opmerkingen:

Verder moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

  1. In tegenstelling tot “normale trainingen” is het trainen geen teamverplichting. Je kunt zelf bepalen of het voor jou / jouw kind en thuissituatie verantwoord is om te komen trainen. Als je voorafgaand aan de start van de trainingen beslist dat je gezien de huidige situatie niet zal komen, laat dit dan aan de trainer weten.
  2. De trainingen kunnen alleen doorgaan als het weer het toelaat. Dat betekent dat het in ieder geval niet (aan de grond) mag vriezen i.v.m. glad worden van het kunstgras. Het kan dus voorkomen dat de training kort voor aanvang nog wordt afgezegd.
  3. Als er informatie beschikbaar komt waardoor het niet meer verantwoord is om te trainen, de animo te laag is of we het om een andere reden niet meer wenselijk achten om te trainen, kunnen we besluiten de trainingen weer stop te zetten.
  4. Het eerder opgestelde Corona-protocol blijft van kracht. Zie onderstaand voor de belangrijkste regels:

o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

o Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; o personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand (buiten het trainingsveld);

o vermijd drukte;

o was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; o schud geen handen;

o neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

o er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.