Ad van Breugel benoemd tot erelid

Afgelopen woensdag is Ad van Breugel door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van OJC ’98. Ad is inmiddels bijna 50 jaar lid en al bijna evenzo lang actief als vrijwilliger. In de begindagen hield hij zich bezig met onder andere het onderhoud van de materialen en het maken van het stencil. Later volgden nog talloze andere taken en functies. Zo was Ad nauw betrokken bij de bouw van het clubgebouw en later bij de herontwikkeling van het sportpark. Hij is trainer/coach geweest van enorm veel jeugd- en seniorenteams en is ook jarenlang scheidsrechter geweest. Nog steeds is Ad dagelijks in de weer met OJC ’98. Hij zit in de (Jeugd) Technische Commissie en de arbitragecommissie, coördineert de onderhoudswerkzaamheden in en aan het clubhuis en staat een paar keer in de week op het veld als trainer/coach van de aspiranten C en senioren 2. Bovendien worden veel grote en kleine dingen waar eigenlijk niemand überhaupt over nadenkt door Ad opgepakt en geregeld, zonder dat ook maar iemand daarom vraagt. Ad is een verenigingsman in hart en nieren die het dubbel en dwars verdient om het erelidmaatschap te dragen! Ad, gefeliciteerd!

 

Afscheid André Oude Vrielink en nieuwe bestuursleden

Gisteren hebben we tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van onze voorzitter André Oude Vrielink (zie foto). Hij heeft deze functie drie jaar lang met veel enthousiasme vervuld. André, bedankt voor je inzet voor de vereniging!

Gelukkig hebben we ook meteen versterking van het bestuur mogen verwelkomen: Ruben van der Mijl had zich voorafgaand aan de vergadering verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid en Derk Blikman heeft zich staande de vergadering verkiesbaar gesteld als voorzitter. Beiden zijn door de ledenvergadering benoemd. Derk en Ruben, welkom in het bestuur en veel succes!

Jubilarissen

Dit jaar zijn Lindy van Bladel, Sander van Bladel, Mark van de Ven en Remco van de Ven 25 jaar lid van de vereniging. Gerdy van Breugel, Nicolette van Hul en Marion Oomens vieren hun 40 jarig jubileum. Kees Brandsma, Peter de Jong, Paul de Kock en Gerie Marinus zijn inmiddels al 50 jaar lid. En Jo Marinus is dit… Lees meer –>

Start zaalseizoen

Op de pagina ojc98.nl/ledeninfo/trainingsinformatie/ vind je alle informatie over trainingstijden in de zaal, start van de zaaltrainingen en de data waarop niet getraind wordt.

Met betrekking tot de trainingstijden wil de (J)TC het volgende opmerken. De dagen en uren waarop we kunnen trainen zitten in beton gegoten. Er is nu eenmaal minder zaalruimte dan buitensportruimte. De gemeente moet rekening houden… Lees meer –>