Kledingactie

Onze vereniging doet mee aan de textielactie van de gemeente Tilburg. In week 43 (21 t/m 26 oktober) staat er een container in het clubhuis waar u uw gebruikte textiel in kunt gooien. Naast een positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het milieu, levert iedere kilo textiel extra inkomsten op voor onze vereniging. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld materialen aanschaffen… Lees meer –>

Algemene ledenvergadering

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 1 november, om 20.30 uur in het clubhuis van OJC’98. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden, hun eventuele wettelijke vertegenwoordigers, donateurs en door het bestuur genodigden. Alle leden van 15 jaar en ouder zijn volgens artikel 14.1.d van de statuten verplicht de vergadering bij te wonen. Bij verhindering dient met zich tijdig af te melden bij de secretaris via secretaris@ojc98.nl.
De agenda voor de vergadering volgt uiterlijk één week van te voren en ontvang je per e-mail. Lees meer –>