Speciaal bericht van de voorzitter

Wat een bizarre tijd. Op 5 maart jongstleden hadden we in het clubhuis van OJC’98 nog een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) en nu heeft het coronavirus heel Nederland en daarbuiten in de houdgreep. Niet alleen zijn de scholen gesloten en is er zeer dringend geadviseerd om thuis te werken als het kan. Ook sportclubs zijn gesloten en alle sportwedstrijden en trainingen zijn tot nader order opgeschort. De korfbalcompetitie is acuut gestopt. En wanneer we weer kunnen starten en op welke wijze weet ik niet, het is afwachten. Dit zijn maar enkele maatregelen die het RIVM en onze regering hebben getroffen vanwege corona.

In deze bijzondere tijd willen ik en het bestuur ons richten tot de leden van OJC’98. Ik wil kort iets vertellen over de BALV van afgelopen 5 maart en vervolgens wil ik stilstaan bij de huidige periode met een korte update over waar het bestuur en diverse vrijwilligers op de achtergrond mee bezig zijn. Tenslotte kijk ik een stukje vooruit.

In de BALV van 5 maart is het nieuwe vrijwilligersbeleid met een ruime meerderheid aangenomen. Daarvoor dank ik de leden van OJC’98 namens het bestuur.

Ik wil de werkgroep vrijwilligersbeleid nogmaals bedanken voor de grote inzet en het tot stand doen komen van het vrijwilligersbeleid. De vele vergaderingen, het voorwerk, sparring-sessies, het opstellen van het overzicht met de vele functies en bezigheden binnen de vereniging met een urenbesteding en de presentatie die is gemaakt voor de BALV. Kortom, heel veel werk achter de schermen, waarvoor veel waardering. Het startpunt is er! Maar we zijn er nog niet.

Ik ga geen samenvatting geven van het vrijwilligersbeleid. Iedereen heeft dit ontvangen en het is binnenkort ook terug te vinden op de OJC’98 site. Voor elk lid of ouder(s) van de jongere leden zijn er voldoende klussen om op te pakken. Verdiep je erin en draag je steentje bij, dat is wat ik en het bestuur vraagt van je. Vele handen maken licht werk. Het draagt ook bij aan de saamhorigheid, je leert je clubleden kennen. OJC’98 SAMEN werken aan SPORTEN.


Het verduurzamen van het vrijwilligersbeleid werpt nu al zijn vruchten af. Telecomaanbieder Simpel heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een gift. In samenspraak met de werkgroep vrijwilligersbeleid is besloten hiervan een planningstool aan te kopen. Dit maakt het inschrijven voor een activiteit heel eenvoudig. Daarmee draag je een steentje bij aan de OJC’98 familie.

Maar terug naar nu.

Het sociale leven is bijna of geheel tot stilstand gekomen door de corona-crisis. Ook in Nederland zijn al veel mensen besmet en liggen in het ziekenhuis.  Een aanzienlijk aantal mensen zijn overleden door de besmetting met het virus. Mogelijk bent u of zijn er in uw directe omgeving mensen besmet, wat ik ten zeerste betreur. Daarom heeft het RIVM drastische maatregelen afgekondigd om de verspreiding te controleren en in te dammen. Ons hele leven staat op zijn kop. Dat geldt ook voor het clubleven van OJC’98. Mijn verzoek is houd u aan de adviezen die het RIVM opstelt, onder andere sociale onthouding, ga alleen als het noodzakelijk is naar buiten en/of uw werk en houdt u aan de 1,5 meter afstand als u boodschappen doet. Op deze wijze kan iedereen een steentje bijdragen. Neem hierin je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen!

Ondertussen is het bestuur met enkele vrijwilligers aan het nadenken, inventariseren en onderzoeken hoe we toch de reguliere werkzaamheden kunnen oppakken. En net zo belangrijk hoe we op een of andere manier met elkaar in contact blijven. Denk aan stukjes schrijven wat iedereen nu meemaakt en deel ze met de OJC’98 leden. Misschien helpt het je wel om deze rare tijd door te komen, geeft het je steun. Het draagt zeker bij aan de saamhorigheid binnen de club. Stuur filmpjes en laat zien hoe je jouw korfbal skills thuis bijhoudt. Of verspreid juist oude foto’s, die van vroeger, altijd leuk. Misschien kunnen er via facebook acties worden opgestart. Verzin het maar.

Heb je ideeën om elkaar als OJC’98 familie in contact te brengen, laat het ons weten. Als we straks weer mogen sporten en het clubleven weer start, dan mag het niet zo zijn dat OJC’98 en het familiegevoel waar we hard aan hebben gewerkt, is verdampt. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. OJC’98 SAMEN werken aan SPORTEN.

De bestaande en bemande commissies zoeken naar mogelijkheden om op afstand met elkaar te overleggen met behulp van Facetime of Skype. Het is wel een omschakeling, maar we denken vooral nu in mogelijkheden. Daarnaast is het bestuur aan het inventariseren wat voor andere gevolgen deze crisis heeft voor OJC’98. Denk hierbij onder andere aan de financiële positie van OJC’98. Als Koningsdag niet doorgaat missen we toch aanzienlijke inkomsten. En ondertussen heeft de club de reguliere vaste lasten. Maar hierover zullen we jullie informeren.

Kijkend naar de “toekomst”.

Zoals ik al eerder aangaf kan ik niet voorspellen wat er vanaf komende week gaat gebeuren, niet met corona en niet met de maatregelen. Maar het zal ons de komende maanden zeker nog bezighouden. Een belangrijke datum is 6 april, het RIVM komt mogelijk met nieuwe of aangepaste adviezen.

Helaas gaat op 4 april het OJC’98 vrijwilligersfeest niet door. Ik denk dat Koningsdag in het Leypark ook zal worden afgelast. Maar houd je mailbox in de gaten. We gaan jullie, de leden van OJC’98, meer en regelmatiger informeren over het wel en wee van OJC’98, zeker gezien deze spannende tijden.

Kortom, achter de schermen houden we in de gaten wat voor gevolgen deze crisis heeft voor OJC’98. We bekijken hoe wij als bestuur samen met de diverse commissies, al is het digitaal, toch het OJC’98 gevoel kunnen behouden en zelfs te verduurzamen. Heb je ideeën die hieraan kunnen bijdragen, mail ons dan.

Ik wil afsluiten met het volgende: volg de adviezen op en neem de maatregelen serieus. Ik wens iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe, ook voor jullie dierbaren in de naaste en directe omgeving. Heel veel beterschap aan diegenen die toch getroffen zijn door het virus.

Blijf gezond en vooral positief. We zien elkaar als het weer mag en kan!

Jullie voorzitter Derk Blikman

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.