Van jullie nieuwe voorzitter…

Beste OJC ’98 leden en ouders,

Ik ben Derk Blikman, de nieuwe voorzitter van OJC ‘98. Onze vorige voorzitter Andre Oude Vrielink, heeft het voorzitterschap moeten neerleggen. En tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) van 30 oktober heb ik aangegeven dat ik de nieuwe voorzitter wilde worden. Het was voor iedereen en zeker voor het bestuur onverwacht. Maar ik vind dat een vereniging niet zonder voorzitter kan. En daarom heb ik mijn hand opgestoken. Ik wil dat OJC ‘98 voorwaarts gaat en voor iedereen een club is waarbij je je kan aansluiten en lekker kan sporten. Maar het is meer dan alleen sporten. Dat is duidelijk geworden tijdens de afgelopen ALV.

Even kort over mijzelf. Ik ben Derk Blikman, 54 jaar. Getrouwd met Jolanda en mijn dochter Dirkje speelt nu weer enkele jaren bij OJC ‘98. Ik werk bij de Luchtmacht, een onderdeel van Defensie. Ik ben militair, kolonel-vliegerarts, maar ook bedrijfsarts. Momenteel werk ik in Utrecht. Daar probeer ik met anderen de Militaire Gezondheidszorg na jaren van bezuinigingen weer te herstructureren.

Tijdens de laatste ALV heb ik aangegeven dat ik graag de nieuwe voorzitter wilde zijn van OJC ‘98. De ALV heeft daar ook mee ingestemd, waarvoor dank. Tijdens de ALV en de diverse overlegmomenten met onder andere het bestuur is me duidelijk geworden dat er meer dan genoeg zaken spelen binnen de vereniging. En ik ben blij dat ik daaraan kan bijdragen als voorzitter.

Ik vraag aandacht voor het tekort aan vrijwilligers binnen de verenging. Tijdens de ALV heeft het bestuur hierover een presentatie gehouden. Een werkgroep komt inmiddels regelmatig bijeen om het vrijwilligersbeleid vorm te geven. De werkgroep gaat het bestuur hierover adviseren. En tijdens de buitengewone ALV van 5 maart 2020 gaan wij de vereniging inlichten en de “way ahead” samen bepalen.

Maar ik noem ook ledenwerving als aandachtspunt. OJC ‘98 moet groeien, zich ontwikkelen. Ledenwerving is een onderdeel hiervan. De statuten van OJC ‘98 moeten worden herzien. Arbitrage behoeft ook continu aandacht. De teams moeten worden ondersteund op allerlei gebied. Genoeg zaken waarmee wij als vereniging aan de slag moeten, alle OJC-ers.

Samen net het bestuur zetten we de schouders eronder. Ik werk bij de Luchtmacht en daar gebruiken we vaak de uitdrukking “één Team, één Taak”. Volgens mij geldt dit ook voor ons, voor OJC ‘98. Die taak is om een goede, leuke en gezellige basis te verschaffen voor iedereen die wil korfballen bij OJC ‘98. Iedereen kan aansluiten.

Tenslotte wil ik hierbij namens het bestuur iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage aan de club in het afgelopen jaar. En natuurlijk wens ik en het bestuur van OJC ‘98 iedereen fijne feestdagen en voor 2020 het allerbeste, veel gezondheid en een top OJC ‘98 jaar.

Vergeet niet 4 januari 2020, onze Nieuwjaarsborrel & Champagne Party. Iedereen is uitgenodigd vanaf 20.00 uur.

Ik zie jullie graag op 4 januari of anders op de club.

Derk Blikman

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.