Vrijwilligers & OJC’98

OJC ’98 heeft een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de club om korfballen en nevenactiviteiten mogelijk te maken. Deze vrijwilligers zijn voor OJC ‘98 onmisbaar. De vereniging kan niet voortbestaan zonder leden en ouders die zich kosteloos en belangeloos inzetten. Daarbij levert het doen van vrijwilligerswerk jou ook heel erg veel op. Het is de ideale vrijetijdsbesteding!

Je talenten tonen

Via vrijwilligerswerk kun je laten zien waar jij goed in bent. Iedereen vindt het leuk om iets te doen waarin zijn of haar kwaliteiten tot zijn recht komen. Als vrijwilliger kun je trots zijn op jezelf.

Nieuwe dingen leren

Bij een vereniging als OJC ‘98 moeten er zeer diverse zaken geregeld worden. Je kunt als vrijwilliger veel nieuwe dingen leren en continue je grenzen verleggen.

Nuttig bezig zijn

Als vrijwilliger kun je helpen met het opbouwen en in stand houden van een ideale sportomgeving voor jezelf of je kind. Neem het heft in eigen handen en draag bij aan de vereniging waar jij of je kind graag sport!

Waardevolle ervaring op je CV

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle ervaring op je CV. Het straalt uit dat je graag je steentje bijdraagt aan een organisatie die zonder vrijwilligers niet kan voortbestaan.

Waardering ontvangen

Door je in te zetten voor de vereniging ontvang je waardering uit je omgeving. Iedere vrijwilliger draagt op zijn of haar eigen manier iets bij aan OJC ’98 en daarvoor zijn leden, ouders en andere vrijwilligers dankbaar.

Nieuwe contacten

Als vrijwilliger van OJC ’98 kom je gemakkelijk in contact met leden, ouders en andere vrijwilligers van de vereniging. Je maakt deel uit van een enorm netwerk en kunt daar ook persoonlijk je voordeel mee doen.

Onderdeel van een team

De vrijwilligers van OJC ’98 vormen een hecht team. Zij werken samen aan een gezamenlijk doel. Door de intensieve samenwerking leren zij elkaar vaak ook persoonlijk goed kennen.

Herken jij je in één van bovenstaande punten? Bekijk hier hoe jij je steentje kunt bijdragen aan OJC ’98. Je kunt op veel verschillende manieren van waarde zijn!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.