Algemene ledenvergadering

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 7 november, om 20.30 uur in het clubhuis van OJC’98. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden, hun eventuele wettelijke vertegenwoordigers, donateurs en door het bestuur genodigden. Alle leden van 15 jaar en ouder zijn volgens artikel 14.1.d van de statuten verplicht de vergadering bij te wonen. Bij verhindering dient met … Lees meer –>