Grote Clubactie

De Grote Clubactie is weer begonnen! Dit jaar is er gekozen voor alleen online verkoop. De loten kunnen gekocht worden via: https://toolbox.clubactie.nl/actie/OJC98. Klik op de button ‘steun ons’, dan kun je aangeven hoeveel loten je wilt kopen. Vraag opa’s, oma’s, familie, vrienden, kennissen om loten te kopen voor OJC ’98 in Berkel- Enschot. Zo kunnen we allemaal een financieel steentje… Lees meer –>

Ad van Breugel benoemd tot erelid

Afgelopen woensdag is Ad van Breugel door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van OJC ’98. Ad is inmiddels bijna 50 jaar lid en al bijna evenzo lang actief als vrijwilliger. In de begindagen hield hij zich bezig met onder andere het onderhoud van de materialen en het maken van het stencil. Later volgden nog talloze andere taken en functies. Zo was Ad nauw betrokken bij de bouw van het clubgebouw en later bij de herontwikkeling van het sportpark. Hij is trainer/coach geweest van enorm veel jeugd- en seniorenteams en is ook jarenlang scheidsrechter geweest. Nog steeds is Ad dagelijks in de weer met OJC ’98. Hij zit in de (Jeugd) Technische Commissie en de arbitragecommissie, coördineert de onderhoudswerkzaamheden in en aan het clubhuis en staat een paar keer in de week op het veld als trainer/coach van de aspiranten C en senioren 2. Bovendien worden veel grote en kleine dingen waar eigenlijk niemand überhaupt over nadenkt door Ad opgepakt en geregeld, zonder dat ook maar iemand daarom vraagt. Ad is een verenigingsman in hart en nieren die het dubbel en dwars verdient om het erelidmaatschap te dragen! Ad, gefeliciteerd!